Sponzoři

Poděkování za podporu Školy bruslení v Náchodě patří těmto subjektům.

 

Město Náchod

 

Atas elektromotory Náchod, a.s.

 

Saar gummi Czech, s.r.o

 

 

 

 

Stanislav Kulda – malíř a grafik