Ceník 2016/2017

Máme zájem o nové členy, kteří s námi budou bruslit dlouhodobě a stanou se členy oddílu. V případě vstupu a podání přihlášky do oddílu je členský příspěvek na sezónu 1.100,- Kč na osobu. Vstup je pak na všechny ledy případně cvičení na suchu neomezený po dobu jedné sezony.

Pro nečleny, kteří chtějí bruslit jen příležitostně a krátkodobě je ceník stále stejný

Nevyčerpané hodiny přecházejí do další následující sezony.

Je možné si vybrat z následujících variant počtu hodin  
a) 30 hodin 1.500 Kč
b) 20 hodin 1.200 Kč
c) 10 hodin    700 Kč
d) individuální menší počet hodin      80 Kč / hod

 Příspěvek je splatný na účet číslo 107-4131200297/0100 vedený u Komerční banky, VS datum narození ve tvaru DDMMRR a do poznámky jméno účastníka, nebo v hotovosti na první zahájené hodině.